Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Planujesz termomodernizację domu? Szukasz oszczędności? Skorzystaj z programu "Czyste powietrze" i, robiąc coś dobrego dla przyrody, zrób coś dobrego dla siebie. 

CO TO JEST "CZYSTE POWIETRZE"...

- „Czyste powietrze” to kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

- realizacja programu: lata 2018-2029

- formy dofinansowania: dotacja, pożyczka

- kwota dofinansowania: maksymalny możliwy koszt kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

- rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem: demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła; docieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

- sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, znajduje się na stronach WFOŚiGW

...I W JAKIM ZAKRESIE MOŻEMY POMÓC?

- zgłoś się do nas, a zapewnimy Ci kompleksową wycenę materiałów, pomożemy również w znalezieniu odpowiedniej ekipy remontowej, a tym samym - w ustaleniu kosztów robocizny!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? PRZEJDŹ DO STRONY NFOŚiGW!