Grupa PSB

F.H. GIPS BUD należy do Grupy PSB od początku jej istnienia.

Członkostwo w tym ogólnopolskim zrzeszeniu hurtowni budowlanych gwarantuje stabilne warunki zamówień i cen, co z kolei zapewnia nam konkurencyjność na lokalnym i ogólnopolskim rynku handlu materiałami budowlanymi.